Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Zinātniskā un redakcijas kolēģija / Scientific Committee

 

priekšsēdētājs un atbildīgais redaktors: Arturs Medveckis, Asoc.prof., Dr.paed. vadošais pētnieks (Latvija – Liepāja)

Gunārs Brāzma, Dr.phil., asoc.prof. (Latvija - Jelgava)

Edvīns Evarts, Dr.hist., doc. (Latvija - Rīga)

Aija Eglīte, Dr.oec., asoc. prof. (Latvija – Jelgava)

Zaigonis Graumanis, Dr.phil., doc. (Latvija – Liepāja)

Sandra Grigaravičiūtė, Dr.hist., prof. (Lietuva - Viļņa)

Anita Jansone, Dr.sc.com., prof. (Latvija – Liepāja)

Inna Järva, Dr.phil. (Igaunija - Tallina)

Pāvels Jurs, Dr.paed., prof. (Latvija - Liepāja)

Andriana Andreeva, PhD, asoc.prof. (Bulgārija - Varna)

Tālavs Jundzis, Dr.iur., Dr.h.polit. (Latvija – Rīga)

Roberts Jūrmalietis, Dr.biol., doc. (Latvija  Rīga)

Sandra Kaija, Dr.iur., prof.(Latvija – Rīga)

Valentīna Kaļiņina, Dr.paed., asoc.prof. (Latvija - Liepāja)

Inta Klāsone,Dr.paed., prof. (Latvija - Liepāja)

Jurijs Kočetkovs, Dr.sc.ing., prof.(Latvija Rīga)

Ārija Kolosova, Dr.hist., doc. (Latvija – Liepāja)

Līga Krūmiņa, Dr. philol. (Latvija - Liepāja)

Inta Kulberga, Dr.sc.admin., doc. (Latvija – Liepāja)

Ulrike Kurta, Dr.phil. (Vācija - Paderborna)

Inga Pūre, Dr.sc.soc., doc. (Latvija - Liepāja)

Michael Radin, PhD. (ASV - Ročestera)

Maija Ročāne, Dr.paed. (Latvija - Liepāja)

Alīda Samuseviča, Dr.paed., prof. (Latvija – Liepāja)

Bārbala Simsone, Dr. philol. (Latvija - Rīga)

Henrihs Soms, Dr.hist, asoc.prof. (Latvija – Daugavpils)

Irina Strazdiņa, Dr.psych., doc. (Latvija – Liepāja)

Jānis Valdmanis, Dr.h.philol., prof. (Latvija – Rīga)

Sandra Veinberga, Dr.philol., prof. (Latvija – Liepāja)

Vladislavs Volkovs, Dr.soc., prof., vadošais pētnieks (Latvija – Rīga)

Māra Zeltiņa, Dr.biol., doc. (Latvija – Liepāja)

 

 

 

 

 

Return