Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Reģistrācija / Registration

Pieteikšanās elektroniski līdz 2.05., reģistrējoties ŠEIT

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet uz e-pastu sabiedriba_kultura@liepu.lv!

 

Konferences dalības maksa

Konferences dalības maksu 50,00 € (piecdesmit eiro) lūdzam pārskaitīt līdz 2.05.2023. (par katru konferences pieteikuma veidlapu pieteikto personu dalības maksa konferencē ir 50,00 neatkarīgi no tā, vai viņš ir raksta autors, līdzautors vai referents):

Liepājas Universitāte, reģ.Nr. 90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr.LV45TREL9150190000000

ar norādi – 21499 KK, konferences “Sabiedrība un kultūra” dalības maksa.   OBLIGĀTI jānorāda konferences dalībnieka: VĀRDS, UZVĀRDS.

Dalības maksā ietilpst dalība konferencē un debašu vakarā, kā arī rakstu krājuma izdošanas līdzfinansējums. Tajā neietilpst ceļa izdevumi, naktsmītne un uzturs.

 

Application only eletronically until 2.05.2023. by pressing HERE

If you have any qyestions, please contact us via e-mail sabiedriba_kultura@liepu.lv or call us via phone +371 27579421!

 

 

Participation fee

€ 50,- to be transferred till 2.05.2023. to the following (for each participant of the  conference indicated in the application form participation fee of the conference is € 50,- regardless of whether he/ she is author, coauthor or speaker):

Liepaja University, Registration Nr. 90000036859, Liepāja, Lielā 14,

State Treasury, Code TRELLV22, Account Nr. LV45TREL9150190000000

indicating the purpose – 21499 KK, International Conference "Society and Culture".

Participation fee covers participation in the conference and discussions as well as co-financing of publishing conference proceedings. Participation fee does not include travel expenses, accommodation and meals.