Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Vispārīga informācija/ General Information

Aicinām piedalīties Liepājas Universitātes 24. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi", kas notiks 2021. gada 20. un 21. maijā.

We welcome you to participate in the 24th International Scientific conference "Society and Culture: Crisis and management pathways" 20 - 21 May, 2021.

 

Aicinām piedalīties Liepājas Universitātes 24. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi " 2021. gada 20. un 21. maijā.

Darbs tiek plānots sekcijās:

 • Pedagoģija
 • Vēsture     
 • Filozofija
 • Socioloģija
 • Vadībzinātne/ekonomika/ vides pārvaldība
 • E-sabiedrība
 • Māksla

Sekciju izkārtojums, nosaukumi konferences programmā var tikt mainīti.

Darba valodas: latviešu, angļu, krievu

Konferenci organizē: Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Socioloģisko pētījumu centrs sadarbībā ar Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultāti un Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas Reģionālās izpētes institūtu (Lietuva).

 


We welcome you to participate in the 24th International Scientific conference "Society and Culture: Crisis and management pathways" 20 - 21 May, 2021.

The work will be organized in sections according to the following fields of science and activity:

 • Pedagogy
 • History 
 • Philosophy
 • Sociology
 • Management/Economy/ Environmental management
 • E-Society
 • Art

Working languages: Latvian, English, Russian

Conference organizers:

 • Liepaja University,Institute of Educational Sciences, Sociological Research Centre(Latvia)
 • Liepaja University, Faculty of Management and Social Sciences
 • Vilnius University Šiauliai Academy, Institute of Regional research (Šiauliai). 

Return