Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Vispārīga informācija/ General Information

Liepājas Universitātes 22.Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli " 2019. gada 15. un 16.maijā

Aicinām piedalīties Liepājas Universitātes 22. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli” 2019. gada 15. un 16.maijā!

Darbs tiek plānots sekcijās:

 • Pedagoģija
 • Vēsture     
 • Filozofija
 • Socioloģija
 • Vadībzinātne/ekonomika/ vides pārvaldība
 • E-sabiedrība
 • Māksla

Sekciju izkārtojums, nosaukumi konferences programmā var tikt mainīti.

Darba valodas: latviešu, angļu, krievu

Konferenci organizē: Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Socioloģisko pētījumu centrs sadarbībā ar Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultāti un Šauļu universitātes Reģionālās attīstības institūtu (Lietuva).

 


We welcome you to participate in the 22th International Scientific conference "Society and Culture: Signs and Symbols of the Era" 15–16  May, 2019

The work will be organized in sections according to the following fields of science and activity:

 • Pedagogy
 • History 
 • Philosophy
 • Sociology
 • Management/Economy/ Environmental management
 • E-Society
 • Art

Working languages: Latvian, English, Russian

Conference organizers:

 • Liepaja University,Institute of Educational Sciences, Sociological Research Centre(Latvia)
 • Liepaja University, Faculty of Management and Social Sciences
 • Šiauliai University, Institute of Regional Development (Šiauliai).
Return