Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Vispārīga informācija/ General Information

Aicinām piedalīties Liepājas Universitātes 25. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: pagātnes un nākotnes konstruēšana", kas notiks 2022. gada 19. maijā.

We welcome you to participate in the 24th International Scientific conference "Society and Culture: Constructing the Past and the Future" 19 May, 2022.

 

Read more