Liepu Liepājas Muzejs

Starptautiskā zinātniskā konference
"Sabiedrība un kultūra"

Vispārīga informācija/ General Information

Aicinām piedalīties Liepājas Universitātes 24. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi", kas notiks 2021. gada 20. un 21. maijā.

We welcome you to participate in the 24th International Scientific conference "Society and Culture: Crisis and management pathways" 20 - 21 May, 2021.

 

Read more